Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne
 • Barlinecka Akademia Futbolu działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut, a jej celem jest szkolenie w zakresie piłki nożnej, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na wszystkich poziomach umiejętności, oraz organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym.
§ 2 Warunkami przynależności do Barlineckiej Akademii Futbolu
 • Warunkami przynależności do Barlineckiej Akademii Futbolu są:
 • 2.1. złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności i jej praktyczną realizację poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych,
 • 2.2. deklaracje rodziców/ opiekunów,
 • 2.3. opłacenie składek członkowskich,
 • 2.4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • 2.5. bezwzględne posłuszeństwo instruktorom i opiekunom,
 • 2.6. kultura osobista i zdyscyplinowanie,
 • 2.7. przestrzeganie regulaminu Barlineckiej Akademii Futbolu.
§ 3 Składki
 • Wysokość miesięcznej składki członkowskiej, w roku 2011, wynosi 50,00 pln i obowiązuje od marca do grudnia 2011r. W przypadku całomiesięcznej nieobecności dziecka na treningach, opłata ta może zostać, po wcześniejszych ustaleniach z trenerem grupy, umniejszona o 50% i wynosić będzie 25,00 pln.
§ 4 Sprzęt sportowy
 • Sprzęt sportowy, w tym dresy, komplety meczowe, komplety treningowe, torby i inne, zakupione z funduszy klubu, podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Barlineckiej Akademii Futbolu.
§ 5 Karta zdrowia sportowca
 • Każdy uczestnik Barlineckiej Akademii Futbolu powinien posiadać, pod rygorem niedopuszczenia do zajęć szkoleniowych, aktualną Kartę Zdrowia Sportowca.
Pobierz regulamin

Ostatnie wpisy

Kategorie

Archiwum